MB “Virmalda” 2019 m. vasario mėn. Pradėjo įgyvendinti projektą “Savaime susitankinančio modifikuoto grunto technologijos ir MTEP plėtra” Projekto tikslas – sukurti laikinai takų, savaime susitankinantį modifikuotą gruntą. Laikinai takus stabilizuotas gruntas tai statybinė medžiaga pagaminta iš iškastinio statybvietėje grunto ją sumaišant su tinkama mineraline rišančiąja medžiaga ir įvairias priedais (superplastikliais, stabilizatoriais, ir kt.), kuris naudojamas tų pačių ar kitų iškasų užpildymui. Šio grunto unikalumas yra tai, kad iš jo paruoštas mišinys prateka be papildomos tankinimo energijos poveikio, vien tik veikiamos nuosavo sunkio jėgos, ir pilnai užpildo ertmes ir tarpus, net ir esant ypač sudėtingos konfigūracijos iškasoms, ar užpildant tranšėjas, kuriose yra įrengti tankūs įvairų komunikacijų tinklai. Užpildytoje iškasoje laikinai takus gruntas per apibrėžtą laiką įgauna naudojimo sritį atitinkančias mechanines ir fizines savybes ir užtikrina jų stabilumą ilgalaikėje perspektyvoje.

 

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 “Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai” 

Projekto finansavimas – 555‘063,03 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 vasario 21 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.